PENGERTIAN TAKAFUL

 

Takaful adalah satu perkataan yang berasal dari perkataan Arab 'Al-Kafala (jamin) iaitu bermaksud 'Saling jamin menjamin'

 

Dari segi tafsiran Syara' ia adalah pakatan satu kumpulan untuk saling jamin menjamin dan bantu membantu antara satu sama lain ketika para peserta kumpulan tersebut ditimpa sesuatu musibah

 

CIRI - CIRI TAKAFUL

circle12_gray.gif  Sistem Islam

circle12_gray.gif  Sumbangan At-Tabarru'at

circle12_gray.gif  Pelaburan halal

circle12_gray.gif  Majlis Pengawasan Syariah

circle12_gray.gif Tiada unsur riba

circle12_gray.gif Tiada unsur maisir (Judi)

circle12_gray.gif Tiada unsur gharar (Tidak jelas)

circle12_gray.gif Al-mudharabah (Perkonsian untung)

      

circle12_gray.gif

Sistem Islam

 

Konsep insurans iaitu 'Golongan ramai yang bernasib baik membantu golongan yang tidak bernasib baik" merupakan satu konsep yang diiktiraf oleh Islam

Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 2 bermaksud "Dan hendaklah kamu tolong menolong diatas perkara kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong diatas perkara dosa dan permusuhan" merupakan bukti utama betapa sikap bantu membantu merupakan salah satu akhlak mahmudah (terpuji)

 

 

circle12_gray.gif

Sumbangan At-Tabarru'at

 

 

Tabarru'at merupakan perkataan Arab yang bermaksud menderma secara iklas

 

Dalam konteks operasi Takaful setiap peserta yang ingin mendapatkan perlindungan Takaful mestilah hadir dengan niat yang iklas ketika menyumbang (At-tabarru'at) bagi membantu sesama para peserta yang lain jika mereka menghadapi musibah. Dalam erti kata lain yang lebih tepat, semua peserta tersebut bersetuju untuk saling membantu dikalangan mereka ketika ditimpa kemalangan

 

Dalam industri Takaful, At-tabarru'at yang diperkenalkan ialah Al-tabarru'at yang bersyarat.

 

Bersyarat adalah dimana setiap peserta yang ingin menyertai Takaful mestilah menderma sesuai dengan risiko yang dibawanya. Syarikat terpaksa menetapkan kadar Tabarru'at kerana ingin memastikan Tabarru'at yang disertai oleh semua peserta tidak terjejas bagi memberi keadilan kepada semua pihak, justeru itu jika seseorang peserta membawa risiko yang besar maka kadar tabarru'at yang mesti disumbangkan mestilah sepadan dengan risiko tersebut

 

 

circle12_gray.gif

Pelaburan Halal

 

Wang peserta akan dilaburkan hanya dilaburkan di kaunter-kaunter pelaburan yang halal dan diluluskan oleh Majlis Pengawasan Syariah

 

Bentuk pelaburan;

  • Bon Kerajaan (Al-Qardul Hassan).
  • Akaun simpanan di bank (Al-Mudharabah).
  • Projek pelaburan (Al-Bai Bithaman Ajil).
  • Harta bangunan.
  • Pembiayaan perumahan.
  • Sekuriti saham (Senarai kaunter yang diluluskan oleh Syariah).

 

 

circle12_gray.gif

Ada Majlis Pengawasan Syariah

 

Akta Takaful 1984, seksyen 8 (5)(b):-

 

"Bahawa terdapatnya dalam artikel persatuan pengendali Takaful yang berkenaan peruntukan bagi penubuhan Majlis Pengawasan Syariah untuk menasihati pengendalian tentang perniagaan Takafulnya untuk memastikan yang ia tidak terlibat dalam apa-apa unsur yang tidak diluluskan"

 

 

circle12_gray.gif

Tiada Unsur Riba

 

Elemen RIBA wujud dalam penjanaan keuntungan pelaburan dan insurans yang akan digunakan dalam pembayaran pampasan kepada pemegang polisi. Ini kerana dana-dana tabungan kebanyakanya dilaburkan didalam instrumen kewangan seperti bon dan juga saham yang kerap melibatkan syarikat-syarikat yang beurusniaga dengan kegiatan sistem perbankan konvensional

 

Unsur RIBA juga terdapat dalam urusniaga PINJAMAN DARI POLISI (Policy Loan) yang ditawarkan kepada peserta dalam produk insuran hayat dalam sistem kemudahan pinjaman ini, syarikat insuran akan mengenakan bayaran faedah (Interest) kepada peserta yang membuat pinjaman. Jelas sekali bahawa faedah tersebut merupakan RIBA yang dilarang Islam.

 

 

circle12_gray.gif

Tiada Unsur Maisir (Judi)

 

Para ulama' menyatakan Maisir dan Gharar merupakan kaitan yang amat rapat. Ini bererti jika sesuatu transaksi itu mengandungi unsur gharar maka dengan sendirinya unsur judi turut ada. Kaitan antaranya adalah terlalu rapat dan saling berkait.

Maisir (Judi) dalam kontrak insurans wujud bilamana:

circle12_gray.gif

Peserta membayar premium yang kecil dengan mengharapkan wang yang lebih besar jumlahnya.

circle12_gray.gif

Peserta hilang wang premium apabila peristiwa ingin dilindungani (the insured event) tidak berlaku.

circle12_gray.gif

Syarikat akan rugi jika terpaksa membayar tuntutan yang melebihi jumlah premium yang diterima.

 

 

circle12_gray.gif

Tiada Unsur Gharar (Tidak Jelas)

 

Maksud Gharar ialah "Ketidakpastian". Ketidakpastian dalam transaksi muamalah ialah :

"Terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan ianya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain".

Di dalam kontrak insurans terdapat unsur ketidakpastian iaitu:

circle12_gray.gif

Tidak dapat dipastikan samada dapat atau tidak bayaran yang dijanjikan

circle12_gray.gif

Tidak diketahui kadar bayarannya

circle12_gray.gif

Tidak diketahui bila masanya

 

 

circle12_gray.gif

Al-Mudaharabah (Perkongsian Untung)

 

circle12_gray.gif

Mudharabah bererti perkongsian untung diantara peserta dan syarikat.

circle12_gray.gif

Nisbah ditentukan tetapi nilai tidak dapat ditentukan

circle12_gray.gif

Nisbah pembahagian untung bergantung kepada aqad yang telah dibuat 

 

Contoh

Nisbah 80:20 atau 50:50 atas keuntungan diantara peserta dan syarikat

 

 

KEUNTUNGAN MENYERTAI TAKAFUL

 circle12_gray.gif

Menegakkan sistem muamalah Islam

 circle12_gray.gif

Mendapat skim perlindungan melalui  pelan takaful.

 circle12_gray.gif

Mendapat pulangan melalui perkongsian untung

  • Keuntungan Pelaburan semasa tempoh takaful ( iaitu dari akaun peserta (AP))
  • Keuntungan pelaburan selepas tempoh takaful (iaitu dari akaun Khas Peserta (AKP))
  • Nisbah Mudharabah -   Bergantung 50:50 ; 80:20 diantara peserta dan syarikat

 

HUKUM SYARAK BAGI SKIM TAKAFUL

BERBANDING INSURAN KONVENSIONAL

 

circle12_gray.gif   Pendapat JAKIM

  

circle12_gray.gif   Pendapat Ulamak

 

KELEBIHAN INSURANS TAKAFUL

 

Insurans Takaful

Sistem Islam

circle12_gray.gif  Prinsip ta'awun iaitu tolong menolong

circle12_gray.gif  Prinsip tadhiyar - korban kepentingan diri untuk orang lain

Mengajak / mengatur menyertai

Sumbangan dengan konsep Tabarru'

(Derma bersyarat tolong menolong)

Pahala / Kebajikan

Ada peserta, niat murni, syarat, saksi

Pelaburan - untung dikongsi

Al-Mudharabah % dipersetujui RM tidak tentu dijanjikan

Sumbangan ditabungkan kepunyaan peserta

Syarikat Takaful hanya pengendali tabung / akaun peserta

Untung milik bersama antara syarikat pengendali dan peserta

Pelaburan saham yang HALAL sahaja

Lembaga Pengarah - Majlis Pengawasan Syariah

Prinsip Muamalah Islam

Tiada riba, gharar , maisir dan adil

Jika berhenti selepas 1 tahun, peserta mempunyai nilai serahan

Bonus diberi pada setiap tahun dan boleh dikeluarkan

Boleh mengeluarkan duit tanpa faedah

Zakat perniagaan dibayar

Tabung jariah membantu kita semasa di alam kubur

 

Carta Aliran Sumbangan Takaful Keluarga

 

Sumber maklumat : Manual Perunding Takaful Keluarga & Pentadbir Laman

 

                               

 Copyright (c) 2007 Khanz Enterprise All rights reserved.
administrator @ takaful.com.my