Soalan; - Q_AM 03

 

Saya ingin mengambil Takaful Kebakaran bagi Rumah dan isi rumah.Apakah Plan yang sesuai ?

 

 

Jawapan;

 

Bagi harta persenderian i.e Rumah dan isi rumah yang berkaitan perlindungan kebakaran - Pelan Takaful yang sesuai adalah;

 

i.   Pelan Pemilik Rumah Kediaman (House owner)

ii.  Pelan Barangan Rumah (Householder)

iii. Pelan Etiqa Milikku (Gabungan pelbagai pelan)

 

Pelan Pemilik Rumah menyediakan perlindungan atas bangunan rumah itu sendiri manakala Pelan barangan rumah  pula menyediakan perlindungan keatas barangan rumah.

 

 

Untuk menyertai pelan diatas,

 

Sila berikan kami maklumat berikut;

 

1. Maklumat Rumah /bangunan

 - Alamat Bangunan

 - Jenis diperbuat

-  Nilai harta

 

 

2. Maklumat Barangan Dalam Rumah

 - Senarai harta benda beserta jumlah perlindungan

 

Maklumat ini boleh diberikan kepada kami sama melalui telefon 03-89259970 / 012-3700464, fac 03-80642177 atau email sales@takaful.com.my

 

Nota;

 

 Pada keadaan biasa, semua sumbangan / premium daripada syarikat insurans/takaful adalah sama diantara satu syarikat berbanding syarikat yang lain.

 

Melalui Takaful, selain daripada ianya muamalat yang mengikut syariat, setelah tamat perlindungan dan tiada tuntutan dibuat maka insyaAllah pihak syarikat bakal mendapat Mudharabah - iaitu perkongsian untung. Pembahagian keuntungan ini TIADA dalam urusan insurans konvensional.

 

 

 

Maklumat Lanjut

i.  Pelan Pemilik Rumah Kediaman (House owner)

ii. Pelan Barangan Rumah (Householder)

iii.Pelan Etiqa Milikku

 

 

 

                               

copyright (c) 2009 Khanz Enterprise All rights reserved.
administrator @ takaful.com.my