MODUL LATIHAN PARA WAKIL TAKAFUL DIBAWAH AGENSI SALLAL

 

 

A)    Kaedah Latihan/kursus

 

Semua latihan akan dijalankan melalui kaedah berinternet samada menggunakan program Skype ataupun Paltalk.

 

B)    Kategori Wakil

 

Latihan akan diberi berdasarkan ketegori dibawah, setiap wakil wajib "Menghadiri" kursus berdasar kategori masing-masing. "Kehadiran" akan dicatitkan

 

Walaubagaimanapun setiap wakil bebas untuk "menghadiri" mana-mana kursus yang diadakan oleh pihak Agensi.

 

No

Kategori

Penerangan

Matlamat Kursus

Simbol

Warna

1

Wakil Baru

Wakil yang baru sahaja lulus peperiksaan Asas Wakil

Memberikan penerangan berkaitan perkara asas berkaitan Wakil Takaful dan maklumat Agensi

A

 

2

Wakil Pertengahan

Wakil baru serta  kurang faham akan produk Takaful

Memberikan penerangan pelan Takaful yang berkaitan

B

 

3

Wakil Senior

Wakil lama

Menerangkan teknik-teknik yang diperlukan oleh para Wakil

C

 

4

Umum

Umum

Memberikan maklumat semasa

menjawap sebarang kemuskilan

Campuran semua kursus bagi semua ketegori Wakil

U

 

 

C) Jadual dan Waktu

 

Kelas bermula     : 8.30 malam - 10.30 malam

Tenaga Pengajar : Pihak Agensi atau sebarang wakil yang dilantik

 

 

Isnin

Selasa

Rabu

Khamis

Jumaat

Sabtu

Ahad

Minggu 1

A2

A3

U1

 

A4

 

B1

Minggu 2

B2

B3

U2

 

 

 

 

Minggu 3

B4

C1

U3

 

 

 

 

Minggu 4

C2

A1

U4

 

 

 

 

 

Nota:

Kandungan yang dipaparkan hanyalah tajuk yang diberi keutamaan pada waktu yang dinyatakan, walaubagaimana pun pada sebarang kursus, wakil bebas mengutarakan tajuk/perkara lain yang bersesuain dengan keperluan semasa para wakil.

 

d) Kandungan latihan/kursus

 

No

Simbol

Kursus

Alatan

1

A1

i.  Suai Kenal

ii. Pengenalan Kpd Agensi

ii. Konsep Agensi

iii. Komitmen Agensi & Wakil

iii. Pengenalan kpd Internet

iv. Installation of program

 

 i. Manual Asas Pra Wakil

ii. CD A

 2

A2

i.  Maklumat Kerjaya Wakil

ii. Tanggungjawap & Etika Wakil

iii. Matlamat Wakil

iii. Pengurusan Wakil

 i. Manual Asas Pra Wakil

ii. CD A

 3

A3

i. Bagaimana mencapai kejayaan

 i. Manual Asas Pra Wakil

ii. CD A

 4

B1

i. TN Ehsan

ii. TN Warisan

iii. Rider MKAK

iv. Rider AIR

 

i.  Manual TN FTB110

ii. CD 2

 5

B2

i. TN Mesra

ii. TN Sarjana

iii. Rider Bertempoh

iii. Rider Manfaat Pembayar

iv. Rider Pendapatan Keluarga

v. Rider Tabungan Tambahan

 

i.  Manual TN FTB110

ii. Manual  TN Sarjana

ii. CD 1, CD 2

 6

B3

i. TN Prima

ii. Perubatan Medic

iii. MRTA

iv. Rider Penyakit kritikal

v. Rider Manfaat Hospital

 

i.  Manual TN FTB110

ii. CD 1, CD 2, CD 3

 7

B4

i. Amalan Nasihat Wajar (PAP)

ii. TEES

ii. TN Motor (Rakan Strategik)

 

i.  Manual PAP

ii. Manual  TN Crosselling

iii. Manual TEES

ii. CD 1, CD 4

 8

C1

Teknik - Teknik Wakil

 CD 1 - 6

 9

C2

Teknik - Teknik Wakil

 CD 1 - 6

 10

U1

Mesyurat Prestasi Agensi

 

 11

U2

Maklumat semasa

 

 12

U3

Umum

 

 13

U4

Umum

 

 

 

Sumber Maklumat : Pekeliling TNSb - CRnT/0403/WBE/GUIDE03                                                                          

                               

 Copyright (c) 2006 Khanz Enterprise All rights reserved.
 administrator @ takaful.com.my